Novinky

Aktuality o EDUvolúcií

 • memorandum-sako

  Memorandum o podpore a spolupráci so SAKo

  | spravca

  Dňa 25. mája 2022 bolo podpísané Memorandum o podpore a spolupráci medzi Nadáciou EDUvolúcia a Slovenskou asociáciou koučov (SAKo). Za SAKo memorandum podpísala jeho predsedníčka Zuzana Palková a za nadáciu predseda správnej rady Miroslav Sopko.

 • stretnutie-skolsky-vybor

  Stretnutie s poslancami NR SR

  | spravca

  Pokiaľ by EDUvolúcia dokázala vyriešiť problém s marginalizovanými komunitami, mala by šancu na podporu poslancov NR SR - v tomto duchu reagovali niektorí poslanci počas stretnutia v budove NR SR.

 • Správa o projektovom tíme EDUvolúcie

  | Miroslav Sopko

  Na riadenie realizácie projektu EDUvolúcia sme založili Nadáciu EDUvolúcia. Nadácia vystupuje ako oficiálny partner voči spoločnosti a je zodpovedná za riadenie realizácie projektu. Do riadenia projektu sa zapojili viacerí profesionálni projektoví manažéri. Zostavili sme 5-členný koordinačný tím pre riadenie projektového manažmentu. Pri obrovskom rozsahu projektu sa ukázala potreba rozčleniť ho na čiastkové subprojekty, ktoré budú 5-členným tímom koordinované.

 • 2 percentá pre Skutočnú školu

  | spravca

  Projekt EDUvolúcia môžete podporiť finančne prostredníctvom 2 % dane z peňazí, ktoré každoročne odvádzate štátu.

 • Vyhlásenie pri príležitosti registrácie Nadácie EDUvolúcia

  | spravca

  Spoluzakladatelia Nadácie EDUvolúcia oznamujú priaznivcom kvalitného vzdelávania výbornú správu – nadácia je zaregistrovaná.


 • Strana: 1 2 3 4 5 6 7

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Úvodný obrázok je od Katherine Hanlon na Unsplash-i. Poháňané reakčným systémom Typemill.