Klub podporovateľov

Predstavujeme vám Klub podporovateľov EDUvolúcie:


Ing. Pavel Hirax Baričák
Pavel Hirax Baričák
vyštudovaný dopravák, bývalý športovec, venujúci sa tvoreniu - je otec, manžel, spisovateľ, hudobník, textár, autor, cestovateľ a bloger. Známy ako autor Šlabikárov šťastia, mnohých románov, cestopisov, básní...
Linky: https://www.hirax.sk/
František Kozáček
František Kozáček
YouTube špecialista, zakladateľ VIDEO ACADEMY,
František je YouTube špecialista s viac ako 10 ročnými skúsenosťami. Spravuje YouTube kanály a poskytuje poradenstvo prevažne väčším klientom na Slovensku v Čechcách aj vo svete.  František je zároveň zakladateľom vzdelávacieho YouTube kanála VIDEO ACADEMY, prostredníctvom ktorého pomáha tisíckam ľudí, aby mohli efektívnejšie komunikovať k ľudom svoje posolstvo, podporovať svoju značku, a tiež aj predávať viac vďaka YouTube videám.
Link: https://www.videoacademy.sk/
Ing. Peter Živý
Peter Živý
Je vyštudovaný inžinier geodézie na vlastnej ceste pedagogiky orientovanej na ČLOVEKA. Jeho veľkou záľubou sú intuitívne hry, ktoré rozvíjajú ľudský potenciál. Intuitívnu pedagogiku dlhé roky študoval vo Švédsku a Nemecku. Zážitkový rečník, sociálny inovátor, kultúrny kreatívec, lektor intuitívnej pedagogiky na Slovensku i v Čechách.
Do spoločnosti prináša úplne nový obraz o škole a vzdelávaní, o slobode v práci, zameraný viac na človeka, na ľudskosť, na komunikáciu, na tvorivosť, autonómiu a spoluprácu.
Spolupracuje s mnohými iniciatívami a projektami v priestore vzdelávania, slobodného, dôstojného a zodpovedného podnikania, ekológie, sociálnejšieho usporiadania spoločnosti.
Link: https://zivysvet.com/
Monika Kupcová, DiS.
Monika Kupcová
V roku 2010 založila prvé Montessori bilingválne jasle FunnyKid´sAcademy (2010-2020), stali sa prvým členom Asociácie Cambridgeských škôl na Slovensku. V roku 2012 bola s projektom Nočný hotel pre deti a prevádzkovanie detských jaslí ocenená 1.miestom v kategórii začínajúca podnikateľka Slovenska. Ako certifikovaná lektorka anglického jazyka pre malé deti a absolvovaním kurzu licencovanej metódy The British Council - Genki English, mala sa možnosť učiť priamo od zakladateľa Richarda Grahama, paralelne založila detskú jazykovú školu zážitkovej angličtiny.
V roku 2012 otvorila v Prievidzi adaptačnú montessori škôlku a klub Múdre Sovičky, kde pomáhajú deťom rásť a objaviť ich potenciál. Vzdelávací program Prvé kroky k samostatnosti ponúkajú v „škôlke pred škôlkou“ detičkám od 18 mesiacov.V popoludňajšom klube Malý Génius majú edukačné programy pre deti do 12 rokov.
V roku 2014 v Prahe získala diplom z montessori pedagogiky AMI pre vek 0 - 3 rokov. V Slovenskej asociácii Montessori v Bratislave absolvovala diplomovaný 2-ročný montessori odborný výcvik pre vek detí 3-6r. Je absolventkou výcviku odborného kurzu Rešpektovať a byť rešpektovaný, Odomykanie detského potenciálu, Montessori manuál (0-3), tréning pre pedagógov psychoterapeutky Victorii Gureevaa úvodného kurzu nemeckej psychologičky, pedagogičky a Montessori terapeutky LoreAnderlik.
Ukončila VOŠ Manažmentu a marketingu cestovného ruchu a štátnu skúšku z anglického jazyka. K vzdelávaniu malých detí sa dostala vďaka vlastným deťom. Jej heslom je: „Každá detská hviezda môže zažiariť“. S deťmi aj rodičmi pracuje intenzívne v oblasti montessori pedagogiky 13 rokov.
Link: https://www.montessoriprievidza.sk | https://www.funnyacademy.sk
Ing. arch. Peter C. Abonyi
Peter C. Abonyi
Je nositeľ viacerých ocenení a v.r. 2017 bol zaradený časopisom Trendy – bývanie medzi TOP 10 osobností československého dizajnu a architektúry.
Od 1994 pôsobí samostatne ako autorizovaný architekt SKA. Filozofia jeho tvorby zameraná na organické koncepty, nie však na formálnu, ale skôr na obsahovú stránku organického svetonázoru v rámci postmodernej plurality.
Profesionálne sa orientuje na koncepčnú autorskú architektonickú tvorbu v oblasti sakrálnych a kultúrnych stavieb, tiež stavieb v oblasti cestovného ruchu a administratívy. Jeho filozofia je charakteristická holistickým prehodnocovaním osvietenských konceptov pod vplyvom dejinných zlyhaní a aj nových poznatkov z oblasti kvantovej fyziky a biológie.
Verí v intuíciu, vtedy totiž dokáže vytvoriť to najlepšie a to ho motivuje aj do budúcnosti pre vzdelávacie prostredia EDUvolúcie.
Link: http://www.abonyi.sk/
Mgr. Peter Seemann, PhD., PCC
Peter Seemann
Profesionálny medzinárodne certifikovaný kouč PCC, mentor pre junior koučov ašpirujúcich na certifikáciu, tréner akreditovaného ACSTH programu „Koučovanie na pracovisku“. Aktívne pôsobí v Slovenskej asociácii koučov ako člen predsedníctva SAKo, hlavný koordináror projektu „Iniciatíva za koordinované zavádzanie koučovacieho prístupu na vysoké školy a univerzity na Slovensku“ a koordinátor Regionálneho klubu koučov Žilina. Člen neformálneho združenia Žilinskí kouči (ZAKO).
Okrem koučovacieho má aj vzdelanie v odbore psychológia, psychoterapia, a PhD. so zameraním na rozvoj ľudských zdrojov.V koučovaní jednotlivcov a tímov sa venuje predovšetkým témam vodcovstva, harmónie pracovného a osobného života, zefektívnenie práce, budovanie sebavedomia , prekonávanie bariér na ceste k cieľu, zvyšovanie dôvery na pracovisku a ďalšie.
„Verím, že v človeku je neobmedzený potenciál, ktorý dokážeme odomknúť a dosiahnuť úspech v práci a šťastie v živote.“
Linky: https://www.linkedin.com/in/your-coach | https://sako.sk/profesional/mgr-peter-seemann-phd-pcc/ | https://www.icf.sk/register-koucov/153-seemann-peter-mgr-phd | https://www.martinus.sk/authors/peter-seemann | https://kouci.sk/peter-seemann/
Mgr. Erika Galanská
Erika Galanská
V mladosti vyštudovala Prírodovedeckú fakultu, odbor geológia. Na materskej dovolenke založila environmentálnu organizáciu Jablonka, ktorá sa venuje tvorbe a realizácii prierezových vzdelávacích aktivít. Pedagogické vzdelanie a skúsenosti, okrem materskej dovolenky s 5 deťmi rozvíjala následne štúdiom waldorfskej pedagogiky.
Je absolventkou waldorfskej pedagogiky pre predškolákov aj školákov. Absolvovala tiež terapeutické štúdium - Školu chirofonetiky v Českej republike. Momentálne je študentkou špeciálnej pedagogiky na UKF v Nitre. Založila tri lesné kluby s waldorfskou pedagogikou. Svoje pedagogické skúsenosti uplatňuje v súčasnosti v Detskom klube Permoník v Hodruši a v iniciatíve Školička, ktorá realizuje ukážky blokového vyučovania pre rodičov s deťmi.
Je zástancom názoru, že súčasná škola sa nedá inovovať, či rekonštruovať a rodič má mať právo výberu školy pre svoje dieťa aj s finančnou podporou štátu.
Dlhodobo sa venuje zavádzaniu inovácií (práca vo vzdelávacom centre Nadácie pre deti Slovenska, následne tvorba a realizácia ukážok vlastného vyučovania na školách). Venuje sa tiež téme inklúzie, ktorú vníma ako prirodzenú cestu vo vzdelávaní. Je autorkou niekoľkých pedagogických publikácii, najmä v téme Kolobeh roka.
Linky: https://kolobeh-roka.webnode.sk/ | https://www.facebook.com/IN%C3%A1-trieda-107736770866111
Ing. Tatiana Červená, PCC
Tatiana Červená
Tatiana je transformačná koučka a mentorka. Pracuje ako s jednotlivcami, tak aj s tímami. Pomáha tvoriť Šťastné firmy. Jej srdcovku je sprevádzanie tímov procesom tvorenia vízie, misie a hodnôt. Aby sa vízia stala jasnou, potrebujeme sa dostať do vlastného srdca. Práve to nám umožňuje ako transformačný koučing, tak aj najnovšie poznatky z výskumov mozgu a srdca, ktoré vo svojej práci využíva.
Za jednu zo svojich kľúčových schopností považuje intuíciu, ktorú využíva ako v práci, tak aj vo svojom každodennom živote.
Tatiana je však aj bylinkárka, zanietená kuchárka, záhradkárka a verí, že aj dobrá manželka, matka a babička.
Linky: https://www.coach-mentor.sk | https://www.stastnafirma.sk | https://www.nitrianskikouci.sk
Ing. Zuzana Palková
Zuzana Palková
talentová koučka a konzultantka pre tých, ktorí chcú spoznať a rozvíjať svoje talenty,
predsedníčka Slovenskej asociácie koučov - SAKo
Podporuje ľudí, ktorí chcú zvýšiť kvalitu svojho života, pri spoznávaní a budovaní ich silných stránok, sebadôvery a ľahšom dosahovaní cieľov v súkromí, zamestnaní a podnikaní.
Verí, že potenciál človeka sa neskrýva, ale sa mu pravidelne ukazuje v každodennom živote. Toto presvedčenie ju viedlo k zostaveniu osobného kurzu SPOZNAJ SVOJE TALENTY, ktorý koučovacím spôsobom sprevádza jednotlivcov po stopách ich jedinečných kvalít. Je certifikovanou konzultantkou svetovo uznávaného nástroja FACET5, ktorý využíva silu osobnosti a podporuje rozvoj potenciálu ľudských schopností a rast firiem.
V minulosti sa venovala práci vo verejnej správe a regionálnemu rozvoju, ktorý študovala na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja na SPU v Nitre. Potenciál územia neskôr zamenila za potenciál človeka a v súčasnom povolaní nachádza zmysel aj naplnenie.
Link: https://www.zuzanapalkova.sk/
Mgr. Katarína Grenčíková
Katarína Grenčíková
rodáčka z Trenčína, vyrastala v Zázrivej na Orave. Počas štúdií na gymnáziu v Dolnom Kubíne založila neziskovú organizáciu na ochranu prírody Priatelia Národného parku Malá Fatra. Po absolvovaní skúšky sa stala členkou Stráže prírody pre NP Malá Fatra. Venovala sa aj hudbe, umeniu, folkloristike.
Po štátnej skúške z pedagogiky a psychológie na Katolíckej univerzite v Ružomberku odišla do Steamboat Springs, Colorado, USA. Pracovala ako au-pair, neskôr ako lyžiarska inštruktorka. Na Colorado Mountain College získala certifikát horského záchranára Outdoor Emergency Care Technician of American National Ski Patrol a následne sa angažovala v horskej službe Steamboat Ski Patrol, ako aj v Routt County Search and Rescue. Po návrate na Slovensko dokončila v Ružomberku magisterské štúdium: učiteľstvo pre 2. stupeň a stredné školy (anglický jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra). Pracovala v súkromnej jazykovej škole BEPS ako lektorka angličtiny a neskôr pokračovala v doktorandskom štúdiu Teórie a dejín žurnalistiky. V rámci svojej dizertačnej práce sa venovala výskumu manipulácie v médiách. Tesne pred dokončením doktorandského štúdia z univerzity odišla.
Po materskej sa vrátila k školstvu už s jasne vyprofilovaným smerovaním a zameraním na sebariadené vzdelávanie a koncept demokratických škôl. Momentálne pracuje na ZŠ a SŠ Donum Felix v Kladne v Českej republike. Venuje sa programu Evropský sbor solidarity a ďalším programom na podporu mládeže a školstva. Naďalej sa vzdeláva v oblasti progresívnych metód učenia (NTC system of learning, praktické metodiky výuky anglického jazyka), procesy tvorby a realizácie udržateľných projektov, kurzy nenásilnej komunikácie, mediácií.
Link: https://www.donumfelix.cz/lide/katarina-grencikova/
Mgr. Peter Belan
Peter Belan
Ako nadaný študent učiteľstva namiesto bežnej dvojkombinácie predmetov, vyštudoval trojkombináciu matematika-fyzika-informatika.
Kariéra ho viedla do informačných technológií ale srdce prikázalo založiť v roku 2004 vzdelávaco-prekladateľskú organizáciu Inštitút jazykov a vzdelávania (IJaV).
V informačných technológiách riešil viacero projektov inteligentných systémov Industry 4.0, okrem iného i pre Volkswagen Bratislava a Škoda Mladá Boleslav.
Získané vedomosti a zručnosti pretavil do inovácie vo vzdelávaní - pomocou webovej aplikácie SmartBooks.
Inteligentná cvičebnica dokáže doučiť i naučiť učivo celej základnej školy a vybrané predmety strednej školy.
Celý systém je založený na interakciách detí na zadané učivo a úlohy tak, aby sa dieťa dokázalo učiť bez pomoci rodiča alebo iného dospelého.
Prehľad umožňuje pomerne presne sledovať napredovania žiaka vo vedomostiach a zručnostiach. Ďalšou výhodou je, že keď dieťa niečo baví, tak v aplikácii môže napr. štvrták zvládnuť učivo napríklad matematiky - deviateho ročníka a nemusí čakať, kým sa to bude preberať v škole.
Pomôcka je neoceniteľná pre domškolákov, integrovaných a slabších žiakov. Dobrým žiakom taktiež ušetrí veľa času počas prípravy do školy.
Link: https://www.smartbooks.sk/
PhDr. Zuzana Čmelíková, PhD.
Zuzana Čmelíková
má ukončený 3. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore humánny manažment na Univerzite Mateja Bela. Úspešne absolvovala odborné zahraničné stáže v Belgicku (Boston University v Bruseli) a v U.S.A. na Jepson School of Leadership Studies, University of Richmond v Richmonde a na Darden School of Business, University of Viriginia v Charletosville. Svoje odborné skúsenosti vo firemnom vzdelávaní získala aj prostredníctvom programu Internship v Ukrop’s Super Markets Inc. v Richmonde, Virginia, USA.
V rokoch 2004-2009 pracovala na Univerzite Mateja Bela ako odborná asistentka, zástupkyňa vedúceho katedry a členka akademického senátu. V tom istom období pôsobila v Centre aplikovanej etiky BB CAE ako trénerka a koučka. Od roku 2009 - 2011 pôsobila v Belgicku ako Independent Researcher. Venovala sa štúdiu organizačného leadershipu, organizačnej kultúry, organizačným hodnotám a firemným vzdelávacím programom.
Svoje skúsenosti zhrnula do odbornej monografie, ktorá je v súčasnosti odporúčaným študijným materiálom pre vysoké školy humanitného a spoločenskovedného zamerania.
V roku 2011 založila svoju vlastnú vzdelávaciu spoločnosť Better Future, s.r.o., kde v súčasnosti pôsobí ako manažérka a senior- trénerka. Zároveň sa viac ako 15 rokov venuje lektorskej a trénerskej činnosti najmä v oblastiach diagnostika a tvorba organizačnej kultúry, leadership development, self- management, reziliencia, stres manažment, manažment času, manažérske tréningy, tréningy soft-skills.
V roku 2017 bola účastníkmi svojich tréningov nominovaná na ocenenie „Lektor roka 2017“. V rámci tejto súťaže bola finalistkou. V roku 2019 sa stala medzinárodne certifikovanou trénerkou persolog® na zvyšovanie osobnej výkonnosti, organizačnej výkonnosti a zefektívňovanie komunikácie a tímovej práce. V roku 2020 získala certifikáciu na University of Pennsylvania v špecializácii Pozitívna psychológia a reziliencia, priamo od tvorcov tohto konceptu (Martin Seligman, Angela Duckworth, Karen Reivich, James Pawelski).
Link: https://reziliencia.sk/
Libor Vilím
Libor Vilím
kouč
Počas nasledujúcich 25 rokov, milostivo povolaný na teal.
Kouč, ktorý integruje svoje výcviky i nevýcviky.
Tréner trénerov a učenia sa s telom
Samostatný rozvoj tyrkysových kompetencií.
Linky: https://www.treninkvilim.com/ | https://www.linkedin.com/in/libor-vil%C3%ADm-8a580158/
Jozef Michališin
Jozef Michališin
Prevádza mužov a ženy v Škole Iniciácie Duše, ktorá má zámer poskytnúť zručnosti vedúce k psychickej zrelosti človeka. Vedie iniciačný výcvik pre mužov ZRKADLO MUŽA, ako aj pre ženy ZRKADLO ŽENY, ktoré vedú k spoznávaniu pravdy o sebe samom. Je veľmi hrdý na projekt CESTA RODINY, v rámci ktorého sa venuje projektom Rodokmeň, Mama a Syn, Otec a Dcéra, ako aj na projekt OTCOVIA DEŤOM, v rámci ktorého podporuje v rôznych smeroch mužov v ich role otca.
Každoročne prevádza desiatky mužov 13-týžňovým online programom CESTA HRDINU. Pre školy a organizácie vedie program ROCK AND WATER na získanie psycho-sociálnych zručností. Pôsobí tiež vo firmách, kde vedie manažérsku akadémiu Leaders Create Leaders.
Prečo podporuje Eduvolúciu? - Jeho zámer je zvyšovanie úrovne vzdelania, objavenie a podpora darov a talentov detí, rozvoj sociálnych a emocionálnych kompetencií človeka a možnosť slobodnej voľby pri výbere možnosti vzdelávania všetkým občanom bez ohľadu na ich bydlisko, bohatstvo, materinský jazyk alebo pohlavie.
Link: https://www.mihalisin.com/
Mgr. Janette Šimková
Janette Šimková
koučka, mentorka, supervízorka a autorka
Priekopníčka life koučingu na Slovensku so 14-ročnou privátnou praxou a akreditáciu „senior practitioner“ v Európskej rade pre koučovanie a mentoring EMCC.
Prácu berie ako poslanie so zodpovednosťou pomáhať ľuďom k úspechu podľa ich predstáv a s plným využívaním svojho potenciálu.
Autorka štyroch sebarozvojových kníh, posledná je zbierka receptov na duševnú pohodu Takto sa to podarí (Slovart 2021).
Link: http://www.lifekoucing.sk/
Mgr. Soňa Bobeková
Soňa Bobeková
riaditeľka SAM, lektorka národných kurzov Montessori pedagogiky pre vek 3 – 6 rokov.
Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, odbor Slovenský jazyk – Francúzsky jazyk, pedagogický smer. Učila 7 rokov na ZŠ v Bratislave.
V roku 1993 zriadila súkromnú základnú školu s materskou školou na Zlatohorskej ulici v Bratislave, ktorú viedla až do roku 2006.
V roku 1998 založila občianske združenie Slovenská asociácia Montessori s účelom všestrannej podpory Montessori pedagogiky na Slovensku.
Od roku 2010 sa venuje lektorovaniu kurzov Montessori pedagogiky pre vek 3 – 6.
Je absolventkou Montessori kurzu v Kladne (2002), Montessori kurzu v Bratislave (2003), kurzu Respektovat, být respektován (2009).
V rokoch 2010 – 2012 sa zúčastnila Montessori kurzu s ťažiskom pre predškolský vek v Montessori Akademie, Wien.
V rokoch 2015 – 2016 sa zúčastnila Montessori kurzu AMI pre vek 3 — 6 rokov v Montessori Institute Prague.
Link: https://montessoria.sk/
Rasťo Michalik
Rasťo Michalik
sprievodca vedomou kreativitou
TVORSI.com
Rasťo študoval kreativitu na Slovensku, vo Francúzsku aj v Kanade a celý život sa ňou úspešne živí. Už jeho školský projekt vyhral cenu študentský projekt roka a stal sa súčasťou zbierky dizajnu Slovenskej národnej galérie. Jeho idei pomohli zarobiť jeho globálnym aj lokálnym klientom stovky miliónov eur a dvom začínajúcim slovenským firmám (Made by Vaculik a MUW Saatchi & Saatchi) pomohli vyrásť na špičku vo svojom odbore a uspieť aj vo svete. Pod jeho vedením vyhrali viac ako 180 prestížnych cien od New Yorku po Tokio a ako jediný slovenský kreatívec získal 2 x cenu za výnimočný osobný prínos do slovenskej kreativity.
V roku 2021 sa rozhodol predať svoj podiel v úspešnej agentúre a vytvoriť projekt TVORSI.com, pod záštitou ktorého organizuje unikátne výpravy vedomej kreativity pre každého, kto túži odhaliť, ako jednoducho sa z problémov tvoria riešenia, z predstáv tvorí realita a z nemožného tvorí možné. „Prečo by som mal ďalej chytať ryby pre pár klientov, keď môžem každého, kto si túži plniť želania, naučiť tie zázračné rybky chytať?“
Link: https://tvorsi.com/
Mgr. Vladimír Hambálek
Vladimír Hambálek
psychoterapeut, kouč, supervízor pre oblasť sociálnych služieb, tréner manažérskych zručností
Po vysokoškolskom štúdiu sociálnej práce absolvoval postgraduálne vzdelávanie v psychoterapii, supervízii a vzdelávaní manažmentu. Ďalej sa kontinuálne vzdeláva v metódach organizačného rozvoja.
Je psychoterapeutom akreditovaným Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou a supervízorom Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov a Asociácie manželských a rodinných poradcov. Koučovanie a supervíziu aplikuje v rôznych organizačných kontextoch, individuálne aj tímovo. Od roku 2003 pôsobí ako tréner manažérskych zručností, tímovej práce a koučovania. Je členom Slovenskej asociácie koučov (SAKO).
Od roku 2007 je ako jeden zo zakladateľov a konateľov Coachingplus lektorom akreditovaných vzdelávacích programov pre psychológov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov a iných pomáhajúcich profesií v rezortoch školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí.

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Úvodný obrázok je od Katherine Hanlon na Unsplash-i. Poháňané reakčným systémom Typemill.