Rada starších a skúsených

Správna rada Nadácie EDUvolúcia ustanovila Radu starších a skúsených. Členstvo v rade je ocenením oslovených osobností za ich doterajšiu činnosť v podpore inovácií vo vzdelávaní. Členmi sa stali na základe akceptovaného oslovenia. Majú právo najmä podávať inšpiratívne návrhy k činnosti nadácie, a pritom im nevyplývajú žiadne povinnosti.

PaedDr. Mária Barancová
Mária Barancová
členka Správnej rady a Rady starších a skúsených Nadácie EDUvolúcia
Zakladateľka a prvá prezidentka Slovenskej komory učiteľov
Špeciálna pedagogička
Externá pedagogička na PEVŠ
Link: https://profkreatis.sk/lektori/paeddr-maria-barancova/
PhDr. Peter Benkovič
Peter Benkovič
člen Správnej rady a Rady starších a skúsených Nadácie EDUvolúcia, spoluzakladateľ Nadácie EDUvolúcia
Spoluzakladateľ a konateľ spoločnosti Maxman Consultants. Vzdelaním psychológ (Filozofická fakulta UK, 1970 – 1975).
Venuje sa rozvoju tímovej práce, leadershipu, efektívnej komunikácie v organizácii formou zážitkového učenia.
Certifikovaný ACC kouč (podľa ICF).
Link: https://www.linkedin.com/in/peterbenkovic/
Zážitkové vzdelávanie https://www.maxman-consultants.com/consultants/peter-benkovic
PhDr. Klára Giertlová, PCC, MKcS
Klára Giertlová
členka Rady starších a skúsených Nadácie EDUvolúcia
zakladateľka SAKo a slovenskej pobočky ICF
Koučuje od roku 1995 a je brief koučka – od prvej minúty koučuje tak, aby ju klient čo najskôr prestal potrebovať. Jej cesta viedla od psychoterapie cez komplexné systemické koučovanie až k minimalistickým rozhovorom zameraným na užitočný pokrok v želanom smere.
Je členkou medzinárodnej fakulty Solution Surfers International so sídlom v Luzerne, s právom lektorovať kurzy Brief Coaching (ACTP/ACSTH/CCE) a pripravovať koučov na medzinárodné certifikačné skúšky PCC. Vďaka tomu získala veľa skúseností s mentoringom PCC kompetencií, ktoré mentoruje aj mimo kurzov Brief Coaching.
V EDUvolúcii našla rešpekt k jedinečnosti každého človeka, čo jej je veľmi blízke a bola by rada, keby takéhoto prístupu bolo vo vzdelávaní viac. Výsledkom takéhoto chápania človeka je široká ponuka možností vzdelávania a rozvoja na princípe slobodnej voľby už od detstva. Ak keď je to ešte posilnené koučovacím prístupom, dáva jej to obrovský zmysel - a toto všetko spolu je dôvod, prečo prijala pozvanie zapojiť sa do EDUvolúcie.
Viac sa o nej dozviete na: https://sako.sk/profesional/co-man-1-systemicka-spol-s-r-o/ | https://www.kouc.sk/klara-giertlova-profil/
RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA
Jozef Ondáš
člen Rady starších a skúsených Nadácie EDUvolúcia
Je absolvent Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Po krátkom pôsobení na UPJŠ našiel svoje uplatnenie vo Východoslovenských železiarňach v oblasti informačných technológií a ich uplatnenia v riadení podniku, výroby a ekonomiky. V rokoch 1990 až 2011 sa podieľal sa na založení a riadení IBM Slovensko, SAP Slovensko, T-Systems Slovakia a Košice IT Valley. Podporoval klientov pri návrhu a realizácii obchodných a marketingových stratégií, v riadení a zefektívňovaní business procesov, v riadení projektov business process reengineeringu, v riadení projektov veľkých zmien, vo finančnom manažmente, controllingu, celopodnikových systémov riadenia a v umiestňovaní ich produktov a služieb na trh (Time-To-Market, Go-To-Market business modely). Jeho celoživotnou prioritou je podpora vzniku a rozvoja firiem v priemysle ICT v regióne Východného Slovenska a jeho silnou kompetenciou je Riadenie zmeny. Toto všetko sa nedá podporovať bez systému vzdelávania, ktorý vytvorí podmienky, aby každé dieťa zažilo radosť a nadšenie pri vzdelávaní a budovaní svojho jedinečného potenciálu.
Link: https://www.linkedin.com/in/jozef-ondas-99268711/
Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
Karel Rýdl
člen Rady starších a skúsených Nadácie EDUvolúcia
Jmenuji se Karel Rýdl (narozen 1952 v Hradci Králové), pracuji na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice jako profesor pedagogiky se specializací dějiny školství a pedagogiky. Zkušenosti mám z výuky doma (UP Olomouc, MU Brno, TU Liberec FF a PedF UK Praha) i v zahraničí (PedF UKo Bratislava, Univerzity ve Stockholmu, Bochumi, Mnichově, Hamburku či Greifswaldu, Lodži a Ljubljani).
Zajímají mne hlavně inovace, alternativní a různé reformní efektivní metody a formy výchovy a vzdělávání. Podporuji řadu škol, rodičovských i profesních spolků waldorfských, daltonských a Montessori hnutí doma i v zahraničí. Pomáhám ve vzdělávacích kurzech pro učitele a v pojetí hodnocení kvality a jejího vlivu na člověka v různých stádiích vlastního vývoje. Další mojí srdeční záležitostí je myšlenkové dědictví Jana Amose Komenského, zejména jeho inspirační vliv na současné cíle vzdělávání a výchovy v oblasti výchovy charakteru člověka. K těmto tématům jsem publikoval řadu knih, statí, článků a přednášek a v poslední době hledám cesty, jak mé zkušenosti a znalosti prosazovat v běžné učitelské praxi ve prospěch dětí a mládeže.
Podílím se na vzdělávání učitelův praxi, kterých chybí kvalifikace a spolupracuji s četnými organizacemi, snažícími se promýšlet komplexní proměnu společnosti zefektivněním systému vzdělávání, je-li současný systém vůbec reformovatelný z hlediska rychlosti prosazování změn zvnějšku.
Link: https://www.upce.cz/prof-phdr-karel-rydl-csc
Ing. Eva Timková, PCC, MKcS
Eva Timková
členka Rady starších a skúsených Nadácie EDUvolúcia
po praxi vo výrobe, službách a v školstve pôsobí od roku 2007 ako profesionálna koučka, lektorka, mentorka a supervízorka koučovania, vedie vlastnú školu so zameraním na vzdelávanie a rozvoj koučovania a koučovacieho prístupu. Dlhodobo sa venuje podpore zmien v školstve a pedagogickom procese.
Viac sa o nej dozviete na: https://sako.sk/profesional/ing-eva-timkova/ | www.evatimkova.sk
RNDr. Ivo JURÁNEK, PhD., DrSc.
Ivo Juránek
„V každom dieťati drieme zárodok génia; urobme všetko pre to, aby mohol vyrásť!“
Vedúci vedecký pracovník (Research Professor) s 35-ročnou praxou v oblasti teoretickej a experimentálnej medicíny so zameraním na zdravý neuropsychologický vývin jedinca od útleho detstva a prevenciu vzniku patopsychologických porúch.
Ako výskumník a hosťujúci profesor pracoval a prednášal na viacero univerzitách v zahraničí, vrátane lekárskej univerzity v Moskve (RF) a Grazi (Rakúsko), lekárskej fakulty v Tokušime (Japonsko), Gainesville (FL) a Clevelande (OH), Biotechnologickej fakulty Banaras Hindu Univezity vo Varanasi (India).
Profesionálny rodič; školený psychológ a etikoterapeut.

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Úvodný obrázok je od Katherine Hanlon na Unsplash-i. Poháňané reakčným systémom Typemill.