Naša misia

  • víziu EDUvolúcie uskutočňujeme prostredníctvom novej vzdelávacej sústavy, ktorá vzniká akoby na zelenej lúke, pričom tradičný systém školstva zostáva zachovaný,
  • s podporou verejnosti a vplyvných spoločenských skupín vrátane politických síl iniciujeme vytvorenie legislatívneho rámca pre vznik súbežného systému vzdelávania,
  • obnáša to redefiníciu ústavného práva na vzdelanie, prijatie osobitného zákona o súbežnom vzdelávacom systéme a ústavnom zákone o financovaní vzdelávania,
  • zakladáme nadáciu pre EDUvolúciu, ktorá má podporovať celý proces realizácie nového systému, iniciovať ďalšie kroky a udržiavať systém v chode,
  • nadácia má iniciovať vznik samosprávy EDUpolis a vybudovanie IKT platformy pre subjekty na vzdelávacom trhu,
  • nadácia vystupuje ako oficiálny reprezentant súbežného systému a jeho subjektov pre komunikáciu so štátom, orgánmi územnej samosprávy alebo stavovskými združeniami,
  • nadácia iniciuje vznik osobitných certifikačných autorít pre vzdelávanie, a taktiež vznik vzdelávacích centier pre pedagógov,
  • EDUpolis ako samospráva plní úlohy regulátora vzdelávacieho trhu a vzdelávacieho procesu v medziach zákona.

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Úvodný obrázok je od Katherine Hanlon na Unsplash-i. Poháňané reakčným systémom Typemill.