Memorandum o podpore a spolupráci s EduCoach

Ďalšou organizáciou, s ktorou naša nadácia podpísala memorandum o podpore a spolupráci je občianske združenie EduCoach, ktoré sa dlhodobo venuje popularizácií i realizácii koučingu aj medzi mladou generáciou. Za EduCoach podpísala memorandum jeho predsedníčka Miroslava Tomašovičová a za Nadáciu EDUvolúcia predseda správnej rady Miroslav Sopko.

Našimi spoločnými cieľmi sú:

  • podpora mladých ľudí v rozvoji vnútornej slobody a v nezávislosti, v tvorivosti a túžbe objavovať nové možnosti sebarealizácie, v tom, aby sa stali slobodnými a nezávislými a túžili po objavovaní nových možností,
  • vytváranie bezpečného a priaznivého prostredia pre komplexný/celostný sebarozvoj mladých ľudí, zvyšovanie osobnostného potenciálu a sebaobjavovanie počas študentského života a ponúknuť tak mladým ľuďom podporu na ceste k dospelosti,
  • sprístupniť a spopularizovať profesionálny koučing ako inovatívny prístup neformálneho vzdelávania pre všetky typy vzdelávacích prostredí v EDUvolúcii a pre všetky alternatívne i klasické formy vzdelávania na všetkých slovenských materských, základných a stredných školách,
  • interaktívne workshopy pre študentov i pedagógov,
  • zapojenie rodičov do projektov pre mladých ľudí,
  • vzájomná podpora a rozvíjanie spolupráce s médiami, inštitúciami, organizáciami združujúcimi odborníkov z oblasti vzdelávania s cieľom rozširovať pestrosť kvality vzdelávania a zvyšovať jej úroveň kvalitu.
sopko-tomasovicova
Miroslav Sopko a Miroslava Tomašovičová

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Úvodný obrázok je od Katherine Hanlon na Unsplash-i. Poháňané reakčným systémom Typemill.