Prečo tvoríme EDUvolúciu

youtube-video

Preto, lebo veríme, že každý človek prišiel na tento svet s poslaním prispieť k obohateniu ľudského spoločenstva, či už na miestnej, regionálnej alebo celosvetovej úrovni.

Preto, lebo sme presvedčení, že na Slovensku, rovnako ako všade inde vo svete, sú múdri, tvoriví a nadšení ľudia. Ľudia, ktorí chcú a aj dokážu vytvoriť fyzicky, emocionálne i mentálne bezpečné prostredie na to, aby mohol každý človek naplniť svoje životné poslanie.

Preto vytvárame podmienky pre maximálny rozvoj osobného potenciálu každého dieťaťa, dospelého i komunity. Rozvoj potenciálu znamená rozvíjať jedinečné talenty, ktoré máme. Takýto rozvoj potom prinesie potrebnú energiu pre zmysluplné inovácie vo vzdelávaní a v celej spoločnosti.

Súc si vedomý významu inovácií pre celú spoločnosť, je cieľom EDUvolúcie vytvoriť prostredie, ktoré zabezpečí rozvoj takého potenciálu pre každého.

Autori projektu EDUvolúcia

Manažérske zhrnutie EDUvolúcie - 2022

Executive summary EDUvolution - 2022

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Úvodný obrázok je od Katherine Hanlon na Unsplash-i. Poháňané reakčným systémom Typemill.