2 percentá pre EDUvolúciu

dar

#…aby deti tvorili lepší svet!

ĎAKUJEME VÁM VŠETKÝM

za štedrosť, ktorú ste v minulom roku preukázali a prispeli 2% z daní na uskutočnenie myšlienky EDUvolúcie! Vaše príspevky presiahli sumu 1600€ a aj vďaka nim mohol byť zaplatený preklad EDUvolúcie do taliančiny a zvyšok použitý ako súčasť vkladu do základného imania Nadácie EDUvolúcia.

V minulom roku bolo možné prispievať 2% na občianske združenie Skutočná škola o.z., v tomto roku je možné už aj priamo na Nadáciu EDUvolúcia.

Vaše príspevky plánujeme v tomto roku využiť na našu činnosť, predovšetkým na výrobu slovenského dabingu k dokumentu Zakázané vzdelávanie, alebo na prípravu konferencie EDUvolúcia.

Celý tím EDUvolúcie pracuje na realizácii myšlienky nového vzdelávacieho systému pro bono a peniaze budú použité v prospech projektov, na ktoré aj členovia tímu prispievajú mesačne a rovnako aj 2 percentami z daní.
V priebehu minulého roka sa náš tím aktívnych dobrovoľníkov rozrástol na viac ako 60 a pravidelne pracuje v desiatke podprojektov.

Podporte EDUvolúciu 2% aj v tomto roku! Ďakujeme!

Vyhlásenie 2023 - Nadácia EDUvolúcia (PDF, 98.62 KB)

Mgr. Miroslav Sopko, predseda správnej rady

Nadácia EDUvolúcia, Gajova 2513/4, 81109 Bratislava, IČO: 54234883

Skutočná škola o.z., Partizánska 973/34, 972 71 Nováky, IČO: 52940268

Členovia Nadácie EDUvolúcia a Skutočná škola o.z.

Mgr. Anton Adamčík

Marek Zajac

PaedDr. Mária Barancová

Ing. Mariána Páleníková

Ing. Robert Chovanculiak, Ph.D

Zdroj fotografie: Ramin Talebi on Unsplash

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Úvodný obrázok je od Katherine Hanlon na Unsplash-i. Poháňané reakčným systémom Typemill.