2 percentá pre EDUvolúciu

dar

ĎAKUJEME VÁM

#…aby deti tvorili lepší svet!

za štedrosť, ktorú ste v minulom roku preukázali a prispeli 2% z daní na uskutočnenie myšlienky EDUvolúcie! Vaše príspevky presiahli sumu 1600€ a aj vďaka nim mohol byť zaplatený preklad EDUvolúcie do taliančiny a zvyšok zostal ako rezerva na rozbeh ďalších projektov.

Vaše príspevky plánujeme v tomto roku využiť na našu činnosť, predovšetkým na výrobu slovenského dabingu k argentínskemu dokumentárnemu filmu Zakázané vzdelávanie a na prípravu ďalších aktivít.

Ako bolo možné aj v minulom roku, tak aj v tomto, môžete prispievať 2% na Nadáciu EDUvolúcia, alebo aj na občianske združenie Skutočná škola o.z., ktoré je jej zakladajúcim členom.

Celý tím EDUvolúcie pracuje na realizácii myšlienky nového vzdelávacieho systému pro bono a peniaze budú použité v prospech projektov, na ktoré aj členovia tímu prispievajú mesačne a rovnako aj 2 percentami z daní. V priebehu minulého roka sa náš tím aktívnych dobrovoľníkov rozrástol na viac ako 80 a pravidelne pracuje v desiatke podprojektov.

Ďakujeme!

Podporte EDUvolúciu 2% aj v tomto roku!

vyhlasenie2024-nadacia-eduvolucia.pdf

Nadácia EDUvolúcia, Gajova 2513/4, 81109 Bratislava, IČO: 54234883

Nadácia EDUvolúcia, Gajova 2513/4, 81109 Bratislava, IČO: 54234883

Mgr. Miroslav Sopko, predseda správnej rady

Ing. Ľubomír Vypušťák, správca Nadácie EDUvolúcia

Členovia správnej rady Nadácie EDUvolúcia

Mgr. Anton Adamčík

PhDr. Peter Benkovič

PaedDr. Mária Barancová

Ing. Robert Chovanculiak, Ph.D

Členovia dozornej rady:

JUDr. Miroslava Tomašovičová

PaedDr. Lenka Flikingerová, PhD.

Ing. Mariána Páleníková

Zdroj fotografie: Ramin Talebi on Unsplash

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Úvodný obrázok je od Katherine Hanlon na Unsplash-i. Poháňané reakčným systémom Typemill.