Vzorec šťastia vo vzdelávaní

Cieľ: Vzdelávanie bez porazených

Spokojná individualita (konkrétny jednotlivec, komunita, organizácia, skupina, pedagogický prístup)

Vysvetlivky premenných

a ... Čo už mám/(-e), s čím sme spokojní

b ... Čo potrebujeme (čo je pre mňa/nás/ dôležité)

c .... S čím budem/ budeme/ spokojní - ako to má byť (ideálny stav v budúcnosti)

Zároveň pre premenné súčasne platia nasledovné nerovnice:

Spokojná celá spoločnosť (všetci jednotlivci, komunity, organizácie)

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Úvodný obrázok je od Katherine Hanlon na Unsplash-i. Poháňané reakčným systémom Typemill.