Čo prinesie

skryty-usmev

EDUvolúcia prináša nový vzdelávací systém pre 21. storočie. Vzniká paralelne k súčasnému školskému systému, s ktorým sa dokáže dohodnúť na formách spolupráce a vzájomnej podpory.

Nový systém prebieha v prostredí, ktoré nemá centrálne riadenie: všetci jeho účastníci sa priamo aj sprostredkovane podieľajú na jeho vytváraní a riadení.

Výsledkom sú rovnaké šance pre každé dieťa, čo mu umožňuje naplno prejaviť a rozvíjať svoj talent pre uplatnenie sa v spoločnosti. Eliminuje sa tým diskriminácia na základe ekonomického, sociálneho aj etnického statusu.

Takto EDUvolúcia buduje sebavedomé a vzdelané spoločenstvo, ktoré dokáže pružne reagovať inováciami na rýchlo meniaci sa svet.

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Úvodný obrázok je od Katherine Hanlon na Unsplash-i. Poháňané reakčným systémom Typemill.