EDUvolúcia zostavila top tím koučov

stretnutie-s-koucmi
Záber z jedného z mnohých pracovných stretnutí

Projekt EDUvolúcia zostavil tím koučov pre vzdelávanie. Jeho úlohou je vytvoriť ponukový list kurzov a workshopov pre budúcich pedagógov a sprievodcov súbežného vzdelávacieho systému EDUvolúcia.

Záujemcovia si budú môcť vybrať z ponuky špeciálnych a všeobecných kurzov. V ponuke budú napríklad kurzy koučovacieho prístupu, koučingu, mentoringu, alebo etikoterapie, životológie, zážitkového učenia, dramatoterapie, identifikácie silných stránok a talentov a ich využívanie v osobnom a profesijnom živote. „Podarilo sa nám získať významné koučky a koučov z celého Slovenska, ktorí pracujú s nadšením na tvorbe ponukového listu,“ hovorí Anton Adamčík, spoluautor projektu EDUvolúcia.

Ponukový list bude poskytovať kurzy aj pre členov samosprávnych orgánov EDUvolúcie, aby si osvojili koučovací prístup. „Kurzy koučingu budú dobrovoľné, ako súčasť podpory programu rozvoja v EDUvolúcii,“ zdôrazňuje Miroslav Sopko, spoluautor projektu EDUvolúcia.

„Medzi koučingom a koučovacím prístupom je rozdiel,“ hovorí Peter Benkovič, člen tímu projektu EDUvolúcia. „Koučing je proces, počas ktorého klient (koučovaný) za pomoci kouča skúma a nachádza svoj vlastný potenciál. Koučovia majú svoje profesijné organizácie. Koučovací prístup je nastavenie mysle, ktoré manažér, podnikateľ, pedagóg, rodič používa v komunikácii, vzdelávaní a rozvoji, v spolupráci s inými. Štyri základné charakteristiky sú: menej rozprávať, viac počúvať, menej prikazovať, viac sa pýtať,“ dodáva Peter Benkovič.

Tím je zostavený s výhľadom pre vznik univerzity, ktorá bude pripravovať budúcich pedagógov a sprievodcov EDUvolúcie. Absolventom štúdia bude univerzita udeľovať certifikát.

Spolu s tímom koučov v súčasnosti už na projekte EDUvolúcia pracuje viac ako 20 odborníkov.

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Poháňané reakčným systémom Typemill.