Súznenie Karla Kostky a EDUvolúcie

Nápad vytvoriť si vlastnú fakultu, ktorá bude poskytovať vzdelávanie pedagógov pre EDUvolúciu, vznikol už v minulom roku. Máme síce jej víziu, ale nie skúsenosti, ako na to. Okrem iných ich má aj Karel Kostka, a preto sme ho oslovili ako prvého a požiadali o stretnutie. Vo svojom vyťaženom kalendári si našiel priestor 26. augusta 2022. Termín napokon vyhovoval iba Lenke Flikingerovej, šéfke projektu Celoživotné vzdelávanie a Antonovi Adamčíkovi, spoluautorovi projektu EDUvolúcia. Stretnutie prebehlo v priestoroch strednej súkromnej školy v dohodnutom termíne.

"Neznášam vyvyšovanie sa nad študentmi, podľa mňa čím horší učiteľ, tým viac sa vyvyšuje," hovorí Karel Kostka, v Česku známy najmä svojim IQ, ktoré má podľa oficiálnych vo svete uznávaných testov hodnotu 206.

kostka

PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D. je dekanom a majiteľom Fakulty spoločenských štúdií vo Vsetíne, majiteľom a zároveň šéfom viacerých súkromných škôl, pedagógom, filozofom, spisovateľom a maliarom. Mozaika jeho záujmov a záber tém, o ktorých dokáže vášnivo rozprávať, je obrovský. Nás zaujímali najmä jeho skúsenosti a rady pri zakladaní súkromnej fakulty, keďže aj EDUvolúcia má v pláne založiť vlastnú vysokú školu.

Karel Kostka si pre nás rezervoval jednu hodinu. Vysvetlili sme mu, o čo nám ide a požiadali, aby nám porozprával príbeh jeho fakulty, úskalia a riešenia problémov, na ktoré narazil. Žiadať o akreditáciu Akreditačnú agentúru vysokých škôl nám neodporúčal, sám si na nej vylámal zuby. Napriek tomu, že splnil požadované podmienky, akreditáciu nedostal, lebo… Lebo bolo rozhodnuté vopred, že ďalšiu vysokú školu už do siete nevpustia.

Po tejto životnej lekcii sa však nevzdal a hľadal iné možnosti. Oslovil poľskú Vysokú školu Humanitas a po dohode s ňou založil Fakultu spoločenských štúdií vo Vsetíne. Podobný postup odporúčal aj nám. Prebrali sme aj financovanie a manažment fakulty.

Potom sme spontánne prešli k témam vzdelávania, k projektu EDUvolúcia, filozofii a osobným skúsenostiam a zážitkom. Karel Kostka je vášnivý rečník, široko rozhľadený človek a ľudsky sme si neskutočne sadli. Ako sám aj verejne vyhlásil, že bežne je introvert, hovorí iba vtedy, keď sa cíti dobre a napojí sa na vyšší zdroj. Zrejme sa cítil dobre, keďže nám venoval ďalšiu hodinu navyše. Strávili sme ju vo vášnivej debate ako priatelia, ktorí sa poznajú roky. Karel Kostka je otvorený spontánny človek a dobrý spoločník v diskusii o kvantovej fyzike, psychológii, pedagogike, či filozofii, a rovnako sa vie zabávať pri táboráku s gitarou, rozprávaním vtipov a neuveriteľných bláznivých príbehov zo života alebo rozvíjaním absurdných teórií.

stretnutie_Kostka

Podstatný cieľ misie bol splnený nad očakávania jeho slovami: “Páči sa mi vaše nadšenie, hovoríte mi z duše, školy potrebujú takéto inovácie. Poďme do toho”. Dvere máme otvorené, získali sme si jeho uznanie a obdiv za to, na čom pracujeme, dôveru, priateľstvo a priazeň. Sme na jednej vlne, a to je to najcennejšie.

Anton Adamčík a Lenka Flikingerová

Odkazy na videa, kde bol Karel Kostka hosťom:

https://www.youtube.com/watch?v=fk4H6lDwfzg

https://www.youtube.com/watch?v=IqFlhIf9ffE

https://www.youtube.com/watch?v=XocGiesV5BA


Životopis:

PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D.

Karel Kostka (známy aj pod pseudonymom Cubeca) sa narodil vo Vsetíne. Detstvo prežil v obci Jasenka, kde býval s rodičmi a kde začal chodiť do prvého ročníka v malotriedke. V piatom ročníku sa dostal na mestskú Hornú školu a ďalší ročník už navštevoval na základnej škole Trávniky. V roku 1980 maturoval na Strednej poľnohospodárskej technickej škole v Rožnove pod Radhoštěm, ale pestovateľom a ani chovateľom sa nestal - priťahovalo ho to k učiteľstvu. Vyštudoval Pedagogickú fakultu Palackého univerzity v Olomouci, odbor český jazyk a občianska náuka (promoval v r. 1985). Nasledujúci rok tu zložil rigorózne skúšky, získal titul doktor pedagogiky a zároveň nastúpil na základnú vojenskú službu do Bratislavy. Od jesene nasledujúceho roka začal vyučovať na Strednom odbornom učilišti elektrotechnickom vo Vsetíne, kde bol po revolúcii v roku 1989 vymenovaný do funkcie zástupcu riaditeľa a o rok neskôr ho minister priemyslu vymenoval za riaditeľa.

Po zmene pomerov v republike sa mu naskytla príležitosť splniť si svoj sen a v roku 1991 s nadšením založil jednu z prvých súkromných stredných škôl v republike a dal jej svoje meno - Kostka. Školu budoval úplne od začiatku, a to najskôr v prenajatých priestoroch Domu kultúry, neskôr vybudoval celý nový školský areál, športovú halu a veľký moderný domov mládeže hotelového typu.

Za výsledky svojej práce obdržal z rúk podpredsedu vlády ocenenie „Manažér roka Českej republiky" (1993). O viac ako desiatku rokov mu bolo udelené z rúk hejtmana Zlínského kraja najvyššie krajské „Vyznamenanie za pedagogickú činnosť a významný prínos pre výchovu a vzdelávanie mladej generácie" (2007).

Minister školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky Marcel Chládek o sedem rokov neskôr, 28. 3. 2014, udelil Karlovi Kostkovi v pražskom Lichtenštajnskom paláci aj najvyššie štátne vyznamenanie v rezorte školstva: „Medailu Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR". Išlo o ocenenie jeho významnej pedagogickej, výchovnej, vedeckej a umeleckej práce, dlhodobého a vynikajúceho pôsobenia v rezorte školstva a za významný podiel na zabezpečovaní a zlepšovaní podmienok pre výchovu a vzdelávanie v Českej republike, ako bolo uvedené v protokole.

Okrem svojej školy vyučoval Karel Kostka aj na Pedagogickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci a na Prírodovedeckej a pedagogickej fakulte Technickej univerzity v Liberci. Od roku 2013 prijal funkciu prodekana Fakulty humanitných štúdií Vysokej školy Humanitas, od jari 2016 má status hosťujúceho profesora filozofie na Parížskej univerzite vo Francúzsku.

Bol tiež prezidentom vzdelávacej spoločnosti so sídlom v Londýne. Patrí do úzkej skupiny ľudí sveta, ktorým bola pri oficiálnych testoch nameraná hodnota IQ vyššia ako 200. Stal sa členom Mensy a jej vedenie ho poverilo rolou testujúceho s pôsobnosťou pre Zlínsky kraj.

Je úspešným a uznávaným maliarom, svoje výtvarné diela vystavuje po celom svete. Maľbe sa venuje s prestávkami od roku 1985. Do roku 2001 prezentoval svoje diela pod vlastným menom, potom, počnúc výstavou v SOHO (New York, 2001), si zvolil na odporúčanie amerických galeristov pseudonym Cubeca, ktorý je v medzinárodnom kontexte dobre zapamätateľný a je zloženinou anglického a španielskeho prekladu jeho mena a priezviska.

Rozsiahla je aj jeho literárna tvorba. Svoje diela vydáva pod pseudonymom Karel Cubeca. V češtine a v angličtine boli vydané jeho knihy Rozhovory/Talks (2005) a rozsiahla dvojdielna monografia Cubeca (2005), ďalej je autorom odborného textu Črty z psychológie a komunikácie (2007) a čitateľsky veľmi úspešných románov: Prekliatie zlatokopov (2005), Zlato Afriky (2006), Zlatá skrýša (2007), Tajomstvo skrytého kláštora (2008), A Boh mlčal (2009), V pazúroch osudu (2010), Posolstvá v dlani (2011), Pravá tvár anjela (2012), Piesky času (2013), Kto prebudí hviezdy (2014), Kawa 9 (2015), Faraónov následník (2016), Faraónov súd (2017), V tieni faraóna (2018), Vymeraný čas (2019), Muž, ktorý nevrhá tieň (2020), Muž, ktorý našiel svoj tieň (2021), Who Are We (2021).

Na sklonku roku 2015 vydal pozoruhodnú publikáciu „Kto sme? Všeobecná teória vedomia, času, priestoru a bytia", ktorá vyvolala široký ohlas ako vo verejnosti, tak v akademickom svete. Ide o súbor filozofických a psychologických prednášok o podstate existencie, vedomia, sveta a života, ktorú napísal ako reakciu na dopyt po jeho prednáškach zo strany celého radu univerzít.

Žije trvalo vo Vsetíne, je ženatý a má tri deti. K pedagogike, filozofii, výtvarnému a literárnemu umeniu patria medzi jeho koníčky aj šport a cestovanie. Hovorí rusky a anglicky.

Zdroj: www.kostka-skola.cz/

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Úvodný obrázok je od Katherine Hanlon na Unsplash-i. Poháňané reakčným systémom Typemill.