Predstavte si, keby...

Tento týždeň to bude rok, čo náhle a nečakane odišiel Sir Ken Robinson. Bol a stále je pre mňa veľkou inšpiráciou. Zostáva tu však naďalej s nami, a to nielen vďaka svojej práci, myšlienkam a TEDe, ale tiež vďaka kampani Imagine if ... (Predstavte si, keby ...), ktorá je oslavou jeho života a odkazu a tiež oslavou ľudských schopností s uvedomením si, že môžeme robiť veci inak.

Vo svojom živote a práci pred nás kládol výzvy, vypytoval sa nás, vyzýval nás k predstavivosti:

💙 Predstavte si, keby sme vnímali rôznorodosť ako prednosť.

💙 Prestavte si, keby sme si viac cenili umeleckých predmetov v školách.

💙 Predstavte si, keby sme ctili proces vlastného sebapoznávania.

💙 Predstavte si, keby sme zahrnuli chybu ako súčasť procesu.

💙 Predstavte si, keby sme spochybňovali naše domnienky.

💙 Predstavte si, keby sme vedeli, že nie sme sami.

💙 Predstavte si, že by sme mohli začať čerpať z nekonečného potenciálu.

Kampaň Imagine if ... bola odštartovaná 4. marca 2021 (deň narodenia Sira Kena Robinsona) a beží celý rok. Zapojiť sa do nej môžete priamo na stránkach kampane alebo na sociálnych sieťach s hashtag #weimagineif Pretože aj EDUvolúcia je o inom pohľade na veci i javy, kde tvorivosti sa nekladú hranice a každé riešenie má dostať šancu pre realizáciu.

Viac si môžete prečítať v tomto príspevku pána Mašeka v Spomocníkovi, z ktorého som čerpal - https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22952/PREDSTAVTE-SI-KDYBY.html

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Poháňané reakčným systémom Typemill.