Dostať kravu na Mont Blanc

Dávid Králik
Dávid Králik

Dávida Králika, učiteľa, školiteľa, mentora, kouča, spoluzakladateľa súkromnej základnej školy Felix, dnes už aj spisovateľa a hlavne veľmi dobrého človeka hádam nemusím nikomu predstavovať. Požiadal som ho, aby si EDUvolúciu prečítal a naformuloval svoj názor, ako ju on chápe. Komunikovali sme o niektorých detailoch a napokon mi poslal svoje vyjadrenie:

Pán Bezděk raz povedal: "Pracovať s tými, ktorí nechcú, je ako ťahať kravu na Mont Blanc. Hore ju nejako vytiahnete, ale čo potom s kravou na Mont Blancu?

Na EDUvolúcii sa mi veľmi páči, že ponúka možnosť duálneho vzdelávacieho systému, v ktorom sa škola sama rozhodne, či chce vymýšľať, tvoriť, inovovať, alebo ostane pri starom. Dáva možnosť, no nenúti. Školy, ktoré majú chuť a energiu, schopnosti, môžu experimentovať a nastavovať si vlastné vzdelávanie. Tie, ktoré chuť, energiu, či schopnosti nemajú, majú možnosť ostať pri starom. Veď to je fantastické! Na Mont Blancu už žiadne kravy, len nadšení horolezci, ktorí milujú hory a ten výstup si riadne užijú ;o)

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Poháňané reakčným systémom Typemill.