Memorandum o spolupráci s INESS

Ďalším z partnerov, s ktorým Nadácia EDUvolúcia podpísala memorandum o spolupráci, je Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS). Inštitút patrí medzi všeobecne uznávaný a v médiách citovaný tím ekonomických a sociálnych analytikov. Špeciálne ekonomickým otázkam vo vzdelávaní sa venuje Róbert Chovanculiak (na obrázku druhý z ľava).

INESS v rámci spolupráce ponúkol vypracúvanie a publikovanie štúdií a analýz, ktoré budú odborným podkladom k projektu EDUvolúcia. Spolupracovať budú obe strany pri organizovaní seminárov, konferencií, workshopov, diskusných fór a vzdelávacích podujatí s tematikou vzdelávania v kontexte vzdelávacieho systému EDUvolúcia.

Na obrázku zľava:

Richard Ďurana, riaditeľ INESS

Róbert Chovanculiak, analytik INESS

Lenka Flikingerová, andragogička a členka dozornej rady Nadácie EDUvolúcia

Anton Adamčík, spoluautor projektu EDUvolúcia a člen správnej rady Nadácie EDUvolúcia

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Úvodný obrázok je od Katherine Hanlon na Unsplash-i. Poháňané reakčným systémom Typemill.