EDUvolúcia očami Jany Mladej

Predstavte si, že žijeme v dobe, kedy sa rodičia môžu rozhodnúť, či dieťa prihlásia do siete tradičných škôl, alebo do systému, kde im vzdelávací trh poskytne dostatok reálnych príležitostí vybrať si zo širokej ponuky vzdelávacích služieb tie, ktoré považujú pre svoje dieťa za najlepšie. Bez toho, že by museli mať obavy, či na to majú dostatok financií, pretože štát bude na všetky formy vzdelávania prispievať rovnako.

😉 Zdá sa vám to utópia?

Ja verím, že sa to stane realitou v blízkej budúcnosti, pretože poznám ľudí, ktorí na tom usilovne pracujú. Vytvorili unikátny projekt vzdelávacieho systému, ktorý som spomínala v úvode a dali mu meno EDUVOLÚCIA.

Cez víkend som sa o nej porozprávala s jedným z jej dvoch spoluautorov Antonom Adamčíkom, ktorý je aj môj kamarát a dnes vám ju rada predstavím v takom laickom podaní.

🍀 Klasické školstvo ostane. Eduvolúcia vyrastie popri ňom a bude fungovať paralelne. Zastreší všetky existujúce alternatívy a aj tie, ktoré vzniknú v budúcnosti a bude o ne zo strany rodičov záujem.

🍀 Štát bude prispievať na všetky existujúce formy vzdelávania rovnako. Takže to bude spravodlivé a nikto nebude diskriminovaný. Bude len na rodičoch, do ktorého systému svoje dieťa prihlásia.

🍀 Oproti dnešku, kedy štát podporuje uniformitu a v tradičných školách sa všetky deti učia rovnaké veci v rovnakom čase a sú z toho skúšaní, v Eduvolúcii si bude môcť každý slobodne vyskladať svoju vlastnú vzdelávaciu cestu a sám si určí aj jej tempo. Inými slovami pôjde o sebariadené vzdelávanie.

🍀 Eduvolúcia bude hlavne o úcte a rešpekte k jedinečnosti a individualite každého dieťaťa. Kým v tradičnej škole sa požaduje bezchybnosť, Eduvolúcia podporuje rozmanitosť a s nedokonalosťou jednotlivca ráta. Kým tradičné školy preferujú u detí rozvoj intelektu, v Eduvolúcii sa bude dieťa rozvíjať telesne, duševne i duchovne.

🍀 Rozdiel bude aj v účasti rodičov na vzdelaní. Dnešné tradičné školy sa vôbec nemusia usilovať o vzbudenie záujmu rodičov, pretože rodičia musia dať dieťa do školy. Maximálne sa jemne snažia, aby rodič aj s dieťaťom neušli. V novom systéme sa rodičia budú môcť spolupodieľať na fungovaní systému, spolu s deťmi a učiteľmi, pretože všetci budú rovnocennými účastníkmi samosprávy.

➡️ Aby sa toto celé mohlo udiať, je potrebné začať aj zmenou v Ústave. „Právo na vzdelanie a povinnú školskú dochádzku“ by mohlo nahradiť „Právo jednotlivca a komunity na maximálny rozvoj svojho potenciálu a povinnosť štátu, územnej samosprávy a zákonných zástupcov dieťaťa vytvoriť podmienky na takýto rozvoj“.

🗝 Znie to dobre, čo poviete ... MAXIMÁLNY ROZVOJ SVOJHO POTENCIÁLU.

To by som brala, keby som svoj potenciál mohla rozvíjať od svojich troch rokov a nie až hmmm, od tridsiatich. Ktovie, kedy som naozaj začala. Alebo keby som to mohla dopriať svojmu dieťaťu.

Čo na to hovoríte❓

Ja osobne držím Eduvolúcii palce a som rada, že sa cez ňu aj ja môžem podieľať na tom, aby naše deti tvorili lepší svet ❤️

Zdroj: Facebooková stránka KoučMed - emočný KOUČing a vzťahová MEDiácia

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Úvodný obrázok je od Katherine Hanlon na Unsplash-i. Poháňané reakčným systémom Typemill.